Historia Gminy

        Nazwa Budziszewice wywodzi się prawdopodobnie od słowiańskich imion Budzisz lub Budzisław – jakie nosili pierwsi właściciele osady. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku. Prawa miejskie Budziszewice otrzymały prawdopodobnie w 1358 roku za panowania Kazimierza Wielkiego. Były wtedy jednym z dwóch miast prywatnych na terenie ziemi rawskiej. W I połowie XVII wieku pomimo, że posiadały nadal przywileje mieszczańskie, zaliczane były do rzędu wsi. Mieszkańcy w większej części zajmowali się rolnictwem, a tylko niewielka grupa rzemiosłem.

        W okresie wojen szwedzkich Budziszewice uległy zupełnej dewastacji, podczas której spaleniu uległy także w większej części akta miejskie. Na początku XIX wieku wybudowano szkołę, do której uczęszczały dzieci z 7 wsi. W 1865 roku stanął nowy budynek szkoły. Od 1919 roku na terenie gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna. Poczta swoje usługi świadczy od 1912 roku. Od 1 stycznia 1913 roku Budziszewice były gminą. Następnie administracyjnie od 1973 roku wchodziły w skład gminy Żelechlinek.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku w wyniku podziału administracyjnego Budziszewice ponownie zostały gminą.