Położenie geograficzne

    Gmina Budziszewice leży w północno – zachodniej części powiatu tomaszowskiego.

Jest otoczona gminami: Żelechlinek (od wschodu), Ujazd i Lubochnia (od strony

południowej) – powiat tomaszowski, Koluszki (od zachodu) – powiat łódzki wschodni.

           Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków

           przemysłowych  i regionalnych - 34 km od Piotrkowa Trybunalskiego, 18 km      

          od Tomaszowa Mazowieckiego   i 39 km od Łodzi. Odległość gminy do Warszawy

         wynosi 110 km. Gmina ma korzystne  położenie komunikacyjne. Przez teren gminy

         przechodzi droga wojewódzka Nr 715 relacji Brzeziny-Koluszki-Ujazd. Pozostałe drogi

        mają charakter lokalny (powiatowe i gminne). W pobliżu Budziszewic, chociaż już poza

        granicą gminy, przebiega linia kolejowa relacji Koluszki-Tomaszów Mazowiecki.

W ujęciu fizyczno-geograficznym wg Kondrackiego teren gminy jest położony na

       Prowincji Niż Środkowopolski, Podprowincji Niziny Środkowopolskie, w Makroregionie

       Wzniesień Południowomazowieckich oraz w zasięgu Mezoregionu Równina Piotrkowska.

      Ukształtowanie terenu stanowią faliste równiny. Wysokości wahają się od 195 do 215 m

      npm. Obszar gminy jest odwadniany przez Piasecznicę (dopływ Czarnej Bieliny,  

      a następnie Pilicy), Gać (dopływ Pilicy), Pilicę i Rawkę (dopływ Bzury) oraz ich dopływy.

      Przez teren gminy przechodzi wododział zlewni Pilicy i Bzury.