W wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku Domu Ludowego w Mierznie wybrano ofertę złożoną przez:

                                         "BUDMAR" Firma Budowlana
                                                    Marek Kamola
                                                    97-200 Tomaszów Mazowiecki
                                                    ul. Legionów 18


Ceny wybranej oferty:    280.078,97 zł (brutto)
w tym:
    - netto: 229.572,93 zł
    - podatek VAT: 50.506,04 zł