OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Budziszewicach informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie otwartego konkursu ofert na: „ Realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji)” wybrano ofertę złożoną przez:

 

KLUB SPORTOWY

ZJEDNOCZENI Budziszewice

Ul. J.Ch.Paska 66

97-212 Budziszewice

  

Kwota przyznanej dotacji ze środków budżetu gminy: 13.000,00zł

Budziszewice, dnia 29.03.2007r.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                       Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_03_29.pdf)Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kultura fizyczna i sport) Małgorzata Piwońska31 kB8022007-03-29 13:02