W skład Urzędu Gminy Budziszewice wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i oświaty
Stanowisko ds. obywatelskich, obronnych i stanu cywilnego
Stanowisko ds. podatków i gospodarki gruntami
Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Stanowisko ds. windykacji należności podatkowych
Stanowisko komputerowe i obsługi kserokopiarki - miejsce lokalizacji: Publiczne Gimnazjum w Budziszewicach