RADA GMINY BUDZISZEWICE

 1. Owczarek Marek               Przewodniczący
 2. Chała Danuta                   Wiceprzewodnicząca
 3. Jagiełło Piotr                    Wiceprzewodniczący
 4. Jagiełło Agnieszka
 5. Gierach Marta
 6. Kowalska Agnieszka
 7. Zieliński Roman
 8. Rutkowski Stanisław
 9. Mucha Andrzej
 10. Malecha Andrzej
 11. Kowalczyk Dorota
 12. Nawrocka Aneta
 13. Janeczek Włodzimierz
 14. Kotynia Paweł
 15. Sala Sławomir

                           KOMISJE RADY GMINY

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu

 1. Nawrocka Aneta                Przewodnicząca
 2. Gierach Marta
 3. Jagiełło Piotr
 4. Kowalczyk Dorota
 5. Kowalska Agnieszka
 6. Kotynia Paweł
 7. Malecha Andrzej
 8. Zieliński Roman

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 1. Jagiełło Agnieszka              Przewodnicząca
 2. Chała Danuta
 3. Janeczek Włodzimierz
 4. Mucha Andrzej
 5. Owczarek Marek
 6. Rutkowski Stanisław
 7. Sala Sławomir

Komisja Rewizyjna

 1. Rutkowski Stanisław           Przewodniczący
 2. Janeczek Włodzimierz
 3. Mucha Andrzej