Warunki  głosowania wyborach Prezydenta RP 2015 r.

 

Informuje się, że Państwowa Komisja Wyborcza, na swojej stronie internetowej zamieściła informacje:

1/ o możliwości głosowania korespondencyjnego,

2/ o możliwości głosowania przez pełnomocnika,

3/ o możliwości dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
    i o  fakcie, 
że  dopisanie takie dotyczy zarówno pierwszego głosowania jak
    i ponownego głosowania

4/ o możliwości głosowania na podstawie zaświadczenia .

 

  1. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/24_Glosowanie_korespondencyjne
  2. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/23_Glosowanie_korespondencyjne_za_granica
  3. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/25_Glosowanie_przez_pelnomocnika
  4. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/22_Dopisanie_do_spisu_wyborcow 
  5. http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/37_Zaswiadczenie_o_prawie_do_glosowania


Wójt Gminy
Marian Holak