Drukuj

                                              Ogłoszenie                                      
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku              o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie Uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji      
                                                                               OGŁASZAM

konsultacje dotyczące projektu ,, ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami  
   pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku            
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, zwanego dalej projektem programu

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
/tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm./

1. Cel i przedmiot konsultacji:                  
Celem konsultacji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów w sprawach ważnych dla gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu programu będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji 3 listopada 2017 roku;
- zakończenie konsultacji 20 listopada 2017 roku.

3. Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:
- osobiście w Urzędzie Gminy - /poniedziałek 8.00-16.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30 - pok. nr 2/,
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66,
   97- 212 Budziszewice.

4. Dodatkowe informacje     
1) Projekt uchwały i formularz znajdują się:          
- na stronie BIP Gminy Budziszewice:
www.bip.budziszewice.com.pl w zakładce: ,,Ogłoszenia                i informacje”.  
- na stronie internetowej Gminy Budziszewice:
www.budziszewice.com.pl - w zakładce: ,,Ogłoszenia”
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budziszewice.      
2)Opinie/uwagi/propozycje, które wpłyną po 20 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane.
3) Nie wyrażenie opinii, w określonym w ogłoszeniu terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.                                                                                     
4) Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.  
5) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.    
6)Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie BIP Gminy Budziszewice: www.bip.budziszewice.com.pl w zakładce: ,,Ogłoszenia i informacje” oraz na stronie internetowej Gminy Budziszewice: www.budziszewice.com.pl-w zakładce: ,,Ogłoszenia” oraz przedstawione przez wójta Radzie Gminy Budziszewice.                                                                                             

                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                           (-) Marian Holak

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz zgłaszania opinii....pdf)Formularz zgłaszania opinii....pdf Małgorzata Piwońska20 kB2502017-10-26 12:27
Pobierz plik (Projekt programu na 2018 rok.pdf)Projekt programu na 2018 rok.pdf Małgorzata Piwońska72 kB2472017-10-26 12:27
Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Kategoria: Ogłoszenia i informacje
Odsłony: 698