Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji

        Stosownie do regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętym uchwałą Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 roku ogłaszam konsultacje.
           W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm).

1. Cel i przedmiot konsultacji:

         Celem konsultacji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów w sprawach ważnych dla gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapewnienie form dialogu społecznego  oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu:          

Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • - rozpoczęcie konsultacji  29 listopada 2011 roku;
  • - zakończenie konsultacji 13 grudnia 2011 roku.

3. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu.
Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:

- osobiście w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu - pok. nr 9,     
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- pocztą

- Projekt programu i formularz znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budziszewice: http://www.bip.budziszewice.com.pl w zakładce: ,,Ogłoszenia
i informacje" (pod ogłoszeniem) na stronie internetowej Gminy Budziszewice: www.budziszewice.com.pl - w zakładce ,, Ogłoszenia" oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 9.


-  Program znajduje się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                               (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz_zgłaszania_opinii.doc)Formularz zgłaszania uwag/opinii/propozycji Małgorzata Piwońska30 kB4332011-11-21 15:55
Pobierz plik (2011_Projekt_programu_na_2012_rok.pdf)Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarząd Małgorzata Piwońska71 kB4392011-11-21 15:54