Drukuj

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2012 r. gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten będzie prowadzony w formie bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach.

Zasady prowadzenia rejestru zostały określone w art. 64-76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 ze zm.), natomiast szczegółowe zasady prowadzenia rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określają przepisy zawarte w art. 9b-9j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów tj. do 31 grudnia 2012 roku. 

Uzyskanie wpisu do rejestru wiąże się ze złożeniem następujących dokumentów:

- wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź 25 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.

 

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku, na podstawie którego wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

 

Wzór wniosku i oświadczenia jest dostępny również w Urzędzie Gminy Budziszewice  w pok. Nr 7

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (_oświadczenie_przedsiębiorcy.doc)Oświadczenie przedsiębiorcy Małgorzata Piwońska28 kB7202012-07-09 13:43
Pobierz plik (wniosek_o_wpis_do_rejestru_działalności_regulowanej.doc)Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Małgorzata Piwońska48 kB5882012-07-09 13:42
Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Kategoria: Ogłoszenia i informacje
Odsłony: 2734