Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf Małgorzata Piwońska160 kB572018-01-25 12:52
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu Platforma Licytacji.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu Platforma Licytacji.pdf Małgorzata Piwońska74 kB542018-01-25 12:52
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc Małgorzata Piwońska228 kB722018-01-25 12:52
Pobierz plik (Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx)Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx Małgorzata Piwońska22 kB352018-01-25 12:52
Pobierz plik (Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc)Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc Małgorzata Piwońska32 kB312018-01-25 12:52
Pobierz plik (Wzór wniosku.doc)Wzór wniosku.doc Małgorzata Piwońska30 kB352018-01-25 12:51
Pobierz plik (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc Małgorzata Piwońska30 kB332018-01-25 12:51
Pobierz plik (Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx)Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx Małgorzata Piwońska20 kB372018-01-25 12:51
Pobierz plik (Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf)Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf Małgorzata Piwońska121 kB402018-01-25 12:51
Pobierz plik (Wykaz dostaw.doc)Wykaz dostaw.doc Małgorzata Piwońska37 kB432018-01-25 12:51
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc)Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc Małgorzata Piwońska226 kB352018-01-25 12:51