Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Załącznik_nr_2_do_projektu_umowy_-_Pełnomocnictwo.pdf)14.08.2013 Załącznik Nr 2 do projektu umowy Małgorzata Piwońska83 kB3582013-08-14 11:17
Pobierz plik (Załącznik_nr_1_do_projektu_umowy.pdf)14.08.2013 Załącznik Nr 1 do projektu umowy Małgorzata Piwońska60 kB3412013-08-14 11:16
Pobierz plik (Projekt_umowy_.pdf)14.08.2013 Projekt umowy Małgorzata Piwońska109 kB3492013-08-14 11:15
Pobierz plik (Wykaz_wykonanych_oraz_wykonywanych_dostaw.doc)14.08.2013 Wykaz wykonanych oraz wykonywanych dostaw Małgorzata Piwońska36 kB3372013-08-14 11:14
Pobierz plik (Wniosek_o_dopuszczenie_do_udziału_w_licytacji.doc)14.08.2013 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji Małgorzata Piwońska29 kB3502013-08-14 11:13
Pobierz plik (Potwierdzenie_należytego_wykonania_lub_wykonywania_dostaw.doc)14.08.2013 Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw Małgorzata Piwońska31 kB3492013-08-14 11:12
Pobierz plik (Oświadczenie_o_spełnienie_warunków_udziału.doc)14.08.2013 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Małgorzata Piwońska27 kB3632013-08-14 11:11
Pobierz plik (Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc)14.08.2013 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Małgorzata Piwońska29 kB3572013-08-14 11:08
Pobierz plik (Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc)14.08.2013 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Małgorzata Piwońska27 kB3492013-08-14 11:07
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zamówieniu__-_platforma_lizytacji.pdf)14.08.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - platforma licytacji Małgorzata Piwońska50 kB3392013-08-14 11:06
Pobierz plik (Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf)14.08.2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Małgorzata Piwońska97 kB3452013-08-14 11:05
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zamówieniu_.pdf)14.08.2013 Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Piwońska47 kB3542013-08-14 11:04