Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania wykonawców - Gmina Budziszewice.docx)Odpowiedzi z dnia 10.07.2017 r. na zapytania wykonawców Małgorzata Piwońska20 kB3772017-07-10 12:25
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf Małgorzata Piwońska142 kB3492017-07-05 14:29
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu Platforma Licytacji.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu Platforma Licytacji.pdf Małgorzata Piwońska102 kB3342017-07-05 14:29
Pobierz plik (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc Małgorzata Piwońska236 kB4092017-07-05 14:29
Pobierz plik (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc Małgorzata Piwońska32 kB3422017-07-05 14:29
Pobierz plik (Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx)Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx Małgorzata Piwońska21 kB3742017-07-05 14:29
Pobierz plik (Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx)Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx Małgorzata Piwońska19 kB3642017-07-05 14:28
Pobierz plik (Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc)Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc Małgorzata Piwońska35 kB3802017-07-05 14:28
Pobierz plik (Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf)Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf Małgorzata Piwońska128 kB3542017-07-05 14:28
Pobierz plik (Wykaz dostaw.doc)Wykaz dostaw.doc Małgorzata Piwońska39 kB3632017-07-05 14:28
Pobierz plik (Wzór wniosku.doc)Wzór wniosku.doc Małgorzata Piwońska32 kB3912017-07-05 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc)Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc Małgorzata Piwońska209 kB3802017-07-05 14:27